• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Grunnskuleopplæring vaksen - ordinær

Søkaren

Informasjon til søkaren

Vaksne har etter opplæringslova § 4A-1 rett til grunnskuleopplæring. Retten omfattar dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behova til kvar enkelt, og både opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Du kan søkje dersom du oppfyller desse vilkåra:
Du er over opplæringspliktig alder (vanlegvis 16 år)
Du har ikkje rett til vidaregåande opplæring for ungdom etter opplæringslova § 3-1
Du treng grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggjande ferdigheiter
Du har lovleg opphald i Noreg, eller ventar på avgjerd av søknad om opphaldsløyve (gjeld ungdom under 18 år)
Du kan ha rett til grunnskuleopplæring sjølv om du tidlegare har oppnådd vitnemål frå grunnskulen.

Du kan velje om du ynskjer full grunnskuleopplæring, opplæring i enkeltfag/delar av fag eller opplæring i grunnleggjande ferdigheiter.
Ynskjer du å søke om spesialundervisning for vaksne etter opplæringslova § 4A-2, må du nytte særskild skjema.


Opplysningar om søkaren
/
/
Norsk kunnskap
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader