• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema

Informasjon

Gruppe

Ifylgje lov og forskrifter om miljøretta helsevern er fleire typar verksemder søknadspliktige og meldepliktige til kommunen før oppstart og ved vesentlege utvidingar eller endringar.

Formålet er å:

•fremje folkehelsa og medverke til gode miljømessige forhold


•sikre befolkninga mot helseskadelege faktorar i miljøet (biologiske, kjemiske, fysiske, sosiale)

Ansvarleg for verksemda skal:

•på eige initiativ gi kommunen opplysningar om forhold som kan ha negativ innverknad på helsa


•sørgje for internkontroll for å sikre at krava i forskrifta blir etterlevde.


Kommunen skal føre tilsyn med at forskrifta blir overhalden. Etter innsend melding vil kommunen vurdere om forhold ved verksemda kan medføre helseskade eller helsemessig ulempe.

Les meir:

Forskrift om miljøretta helsevern

Link til kommunen si heimeside om miljøtetta helsevern

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader