• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Endring av sals- og skjenkeløyve, styrar/stedfortredar

Informasjon

Salgs- og skjenkebevilling - Krav til styrer/stedfortreder:

For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar med stedfortredar som skal godkjennast av kommunen. Det kan gjerast unntak frå kravet om stedfortredar når det "vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse", jf alkohollova § 1-7c 1. ledd

Styrar og stedfortredar skal vere over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og tilhøyrande forskrifter, jf alkohollova § 1-7c 3. ledd (bestått kunnskapsprøve)

Styrar og stedfortreder må ha "uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål", jf § 1-7c 4. ledd

For meir informasjon sjå:

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkohollova)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskrifta)

Handbok/rundskriv i alkoholloven m.v.

Kunnskapsprøva i alkohollova
Vedlegg

Følgande vedlegg må leggast ved søknaden:

Styrer/stedfortreder:
1. Vitnemål som stadfestar at styrar/stedfortredar har bestått kunnskapsprøve om blant anna alkoholloven

2. Tilsettingsavtale/dokumentasjon som viser styrar/stedfortredar si tilknytning til staden


Endring ved sals- og skjenkestad:
Relevant dokumentasjon for endringa, som til dømes teikningar


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader