• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsetningsoppgåve for alkohol - skjenkeløyve

Løyvet

Informasjon om dei ulike løyva

Ordinær omsetningsoppgåve og sluttoppgåve

Alle med skjenkeløyve må betale eit årleg løyvegebyr til kommunen og pliktar derfor å sende inn ei omsetningsoppgåve ved årsskiftet med opplysningar om
•faktisk omsett mengde alkohol i året som har gått
•forventa mengde omsett alkohol i året som kjem

Løyvegebyret er basert på forventa mengde omsett alkohol, dvs. jo meir alkohol du budsjetterer med å selje, jo høgare blir gebyret.
Kommunen kan foreta etterberekning og etteroppgjer. Dette betyr at du kan bli etterfakturert dersom du har høgare omsetning enn innmeldt i fjor, eller få tilbakebetalt delar av gebyret dersom du har lågare omsetning enn innmeldt.

Ved opphør eller sal av verksemda må du sende omsetningsoppgåve så snart du har dei endelege omsetningstala.

Satsane går fram av alkoholforskrifta kap. 6


Omsetningsoppgåve ved einskildhøve

Løyvegebyr for kommunale skjenkeløyve blir fastsett ved forskrift for eitt kalenderår om gongen.
Du finn satsane i alkoholforskrifta i kapittel 6.

Du betaler eit fast minstebeløp for sjølve arrangementet. Du må sende kommunen ei omsetningsoppgåve etter arrangementet, sidan det blir krevd gebyr for omsett mengd alkohol. Faktura blir sendt ut etter at omsetningsoppgåva er motteke.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader