• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve for einskildhøve og ambulerande løyve

Søknaden gjeld

Ambulerande skjenkeløyve vert gitt til mindre lukka arrangement. Eksempel på arrangement: private jubileum, bryllaup og mindre jobbfestar. Arrangementet må haldast på eit avgrensa område. Det er berre dei som er invitert på førehand som kan delta på arrangementet.

Det må søkast minimum 7 dagar før arrangementet/selskapet.

Du treng ikkje søkje om staden der du skal ha arrangement allereie har skjenkeløyve og der du, som arrangør, er eigar, leigar, drivar eller er tilsett.

Skjenkeløyve for einskildshøve er for opne arrangement. Eksempel på arrangement: festival, offentlege arrangement og konsertar. Skjenkeløyve for einskildshøve er eit løyve på lik linje med eit fast skjenkeløyve, men vert berre gitt for 1-6 dagar.
Det må søkast minimum 30 dagar før arrangementet/selskapet.

For meir informasjon:
-
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholloven)
-
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (Alkoholforskriften)
-
Rundskriv til alkoholloven (Helsedirektoratet)
-
Meir informasjon om skjenkeløyve i Hareid kommune


Bevillingstype

Om søknaden kjem frå andre enn den som skal ha det lukka laget eller frå lag og foreiningar må det søkast om  løyve for einskildhøve.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader